Rune Brynestads minnepris til Hanne Borchgrevink

002”Jeg er interessert i farger satt opp mot sort og hvitt, og jeg er interessert i forholdet mellom stort og lite. Og verre er det altså ikke.” – Hanne Borchgrevink 2011 
Stipendet tildeles årlig til en kunstner som har utmerket seg i særklasse når det gjelder kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Stipendet er opprettet av Billedkunstnernes Vederlagsfond til minne om Brynestads innsats for å virkeliggjøre fondet.
Billedkunstnernes stipendkomité deler ut stipendet som i år er på kr. 400 000,-.
Gjennom et langt og solid kunstnerskap har Hanne Borchgrevink utmerket seg med sin faglige dyktighet innen maleri og grafikk. I sitt kunstneriske virke har hun skapt et visuelt språk som nysgjerrig analyserer de mange husene vi finner i hennes arbeider. Malt i et naivistisk uttrykk fremviser arbeidene en avansert beherskelse av form, farge og perspektiv. Med en presis komposisjon vrenges, formes og vris det allmenngyldige huset til et hus som både er mangetydig og avvisende i sin presentasjon. Borchgrevinks arbeider er tilnærmet vitenskapelige i sin fremtreden – og vitner om et kunstnerskap som går i dybden av en eksistensiell tilværelse som befinner seg i fargene, i flaten, i kunsten. Stipendkomiteen ønsker med dette å vise sin anerkjennelse til Hanne Borchgrevink for hennes særegne kunstnerisk virke gjennom mange år. Hennes bilder har en direkthet og tilsynelatende enkelhet som nærmest kan ligne på visuell poesi, der det aller største i livet og kunsten uttrykkes med minst mulig midler. – Mattias Härenstam, leder for stipendkomiteen 2015
Hanne Borchgrevink (f. 1951) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Hun har sitt bo og arbeidssted på Grue Finnskog i Hedmark. Borchgrevink har stilt ut ved en rekke sentrale visningssteder i inn- og utland, som Museet for samtidskunst, Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad kunstsenter, Kunstnerforbundet, SKMU Sørlandets Kunstmuseum og Unge Kunstnernes Samfund (UKS). Hun er innkjøpt av H.M. Dronningen Sonjas Kunstsamling, Nasjonalmuseet, Nordnorsk Kunstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum og British Museum i London.