Sabina Jacobsson åpner utstilling i BOA

1. november- 18. november 2018
Sabina Jacobsson
I VÅRT NU
I Vårt Nu er et kortfilmprosjekt i samarbeid med spanske aktører fra en organisasjon som hjelper mennesker som har havnet utenfor samfunnet på en eller annen måte. Utstillingen viser også tegninger fra et opphold i Arnold Haukelands studio på Tenerife. I begge prosjektene bruker Sabina Jacobsson bevisst tilstedeværelse som arbeidsmetode.
Hun beskriver selv sin metode på følgende måte:
“Jeg har skrevet et manus som omhandler min fars død og min mors reaksjon på det. Jeg sendte det til Spania noen uker i forveien før jeg dro dit. Jeg spurte dem om å lese det, og gjøre sin egen tolkning av det ut fra deres livssituasjon. De fikk hjelp av ansatte i organisasjonen for å jobbe med det. Da jeg kom ned, begynte vi uten forberedelse med opptaket. Det tok tre dager. Jeg snakker ikke spansk, så min metode var å observere deres nærvær og kroppsspråk i aksjon med hverandre. Vi endret innholdet avhengig av hvordan de hadde det den aktuelle dagen. Noen klarte ikke å gjennomføre inspillingen og ble byttet ut dagen før. Det ble mye improvisasjon. 
Tegningene på Tenerife var en måte å samle, observere og dokumentere hver dag under oppholdet med familien. Etter at ha været oppkoblet i lang tid til digitale enheter og levd online i hodet, alltid i samme tankemønster, ønsket jeg å endre mine faste mentale strukturer og arbeide analogt med tegning i bevisst tilstedeværelse.”
Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond.
Sabina Jacobsson er en film, foto, tegning og installasjons-kunstner. Hun ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Trondheim år 2000. Jacobsson har hatt flere utstillinger/ filmvisninger i Norge og i utlandet. Hun arbeider med videodesign for dans og teater, og hun er foreleser på ulike kunstskoler i Oslo. Jacobsson iscenesetter kulturell solidaritet sammen med politiske spørsmål gjennom for eksempel kortfilm og videoinstallasjoner både i og utenfor det offentlige rom. Gjennom flere prosjekter av kunstnerisk samarbeid, har hun fått anledning til å jobbe med forskjellige uttrykk på scenen samt i gallerirommet og i kinosalen, noe som har resultert i/bidratt til hennes mangfasetterte uttrykk.