Solveig Aalberg DEN NYE NORMALEN på Galleri Dikemark i oktober

Solveig Aalberg er del av gruppeutstillingen Den nye normalen på Galleri Dikemark. Hun deltar med en vevnad, Energilinjer opp ned som er ett av flere verk i en serie, der hun utforsker det å kombinere analog tegning med digital teknologi. Arbeidet er basert på en tegning hun har utført for hånd med fargeblyant på papir. Videre har hun arbeidet med tegning digitalt, så er EON veve i en digital jacquardvev. Utstillingen er kuratert av Trafo Kunsthall.
Den åpner søndag 11.10 kl 13.00-16.00, og er åpen: 17, 18, 24, 25.10 alle nevnte dager fra 12.00-16.00.
Begrepet Den nye normalen er en måte å formidle at unntakstilstanden vi lever i kan bli langvarig. Den nye normalen vi lever i har ført med seg forbedringer. Krisen skaper også rom for nye perspektiver. Vi har nok blitt åpnere for temaer som ensomhet og hvor krevende livet ti tider kan være. De fysiske rommene der kunsten kan oppleves, bidrar til å reflektere og utvide vår forståelse om oss selv og verden vi lever i. Noe som har blitt viktigere enn noensinne å holde øynene åpne for.
Asker kommune valgte å gjennomføre deler av Kulturåret 2020 til tross for pandemiens begrensinger. Gruppeutstillingen Den nye normalen er sånn sett et viktig bidrag. Ni veletablerte kunstnere fra Asker er invitert til å vise sine nyere verk på Galleri Dikemark. Felles for dem er deres tilknytning til Trafo Kunsthall.
Trafo Kunsthall har nylig fått oppdraget om å skape aktiviteter på Dikemark med utgangspunkt i vår kunstfaglige profil. Galleriet holder til i det tidligere vaskeriet på Dikemark sykehus. Slik inngår de i et større miljø med atelierene i nabobyggene. Dikemark er et sted utenfor det etablerte og normale, og kan slik lære oss noe nytt, nemlig en verdiskapende faktor både for Trafo Kunsthall og for Askers befolkning.