Solveig Aalberg på Trafo

Utstillingen “PÅ VEI GJENNOM” varer til 23.juni.

Lørdag den 16. juni klokken 13 vil Solveig Aalberg møte publikum og samtale om sine arbeider.


Teksten under hentet fra Galleri Trafos pressemelding.
Solveig Aalberg sin nye separatutstilling i Galleri Trafo er et rom i bevegelse. Som tittelen lover, inviteres vi inn og gjennom, ikke bare utstillingsrommet, men også verkene. To monumentale tekstile arbeider ruver i Trafo-galleriet. Hovedverket rager fire meter opp i høyden. Mykt og bevegelig tekstilt pendler vertikale striper i hvitt, og nøye nedtonede fargeinnslag lokker oss nærmere, slik at vi går inn og bak til et nytt rom i rommet. Der spruter ville og rundt bearbeidede tråder i vertikalt atskilte farger ut av den strikte overflaten, og overrasker oss deretter med å gjengi oss selv i et langsgående speilbilde bak verket.
Vis á vis henger et femdelt horisontalt stripete verk som bærer samme tittel som hele utstillingen. Langs langveggene er fem todimensjonale arbeider i svart/hvitt kalt ”Energilinjer 1-5”. Disse bringer gjenklang til det største verket sin bakside, og overrasker oss med en subtil farge på baksiden, som bare anes for den som gir seg selv muligheten til å oppdage. ”På vei gjennom” er en mønstring av Solveig Aalbergs egen beskrivelse av et av eksemplene på egne kunstneriske visjoner – ”å ta med så mye som mulig på en så enkel måte som mulig”. Aalberg bruker tegning som første fase i prosessen fram til ferdige arbeider, og digitale verktøy i temaene som etterpå realiseres i vev. Arbeidene er enkle og nedskrellet, ikke minimalistiske, men med kraft i begrensningene. Hun blir kjennetegnet som en utøver som er tro mot sjangeren sin, lojal mot teknikken og tålmodig i tekstilkunstens ofte lange prosesser, men likevel sprenger hun grensene for hva som blir neste steg på veien.