Sommerutstilling 2012 Elisabet Norseng

Elisabeth-Norseng14. juni – 18. august 2012 i Nord-Trøndelags fylkesgalleri.
Etter å ha bodd lenge Paris med sin karakteristiske visuelle kultur ser man at Norseng nå gjør bruk av billedelementer som refererer til tidlig fransk modernisme. Disse nytolker hun, gjør dem til sine, til noe annet; hun forenkler dem og trekker dem mot former som ikke uten videre lar seg plassere, men som stadig virker kjente. De blir til egnede byggesteiner i et nytt visuelt språk og får samtidig ny betydning ved å bli satt i denne nye sammenhengen. Umerkelig forvandles billedspråket til en studie i forholdet mellom ulike betydningsnivåer som ikonografiske, referensielle, strukturelle og kontekstuelle, og i hvordan vi oppfatter det vi ser. Hun skaper en type rom og et samspill mellom de ulike nivåene som bevisstgjør blikket, og lar betrakteren bli en reflektert deltager. Man inviteres inn i en dialog og bildenes inkluderende, upretensiøse og taktile natur gjør et slikt møte mulig. De varierer fra det lekent barnlige, til det mer abstraherte, men er alltid aksentuerte og varsomt poetiske, som var man på vandring gjennom et intimt og hemmelighetsfullt landskap.
Nord-Trøndelags fylkesgalleri: http://www.fylkesgalleriet.no/?p=1417