Terje Nicolaisen i Kunstnerforbundet

Stilleben
Stilleben

Terje Nicolaisen stiller ut i Kunstnerforbundets overlyssal. Velkommen til åpning 9. juni kl 18.00.
Kunstnerforbundet er stolte av å presentere Terje Nicolaisens utstilling i overlyssalen. Nicolaisen vil vise en serie nye malerier. Utstillingen er en hommage til maleriet, til det tradisjonelle oljemaleriet på lerret. I Nicolaisens ånd er bildene rike på innfall, absurditeter, alvor, stilarter og ekspressive gester. Motivene spenner fra det figurative til det abstrakte, fra komplekse figurfremstillinger til repetitive mønstre eller ornamenter. Portrettet utgjør et kjerne i utstillingen, Nicolaisen portretterer alt fra kjente til imaginære figurer, der aviser, tidsskrift og bøker virker som underlag.
Nicolaisen (f. 1964) er kjent for sine konseptuelle tegninger der han behandler både kunstverden og hverdagslivet. På en presis og slående måte har han tatt for seg alt fra bystrukturer, utopier, museene, atelieret og kunstnerens vilkår. Hans tidligere Proposals innebar, slik tittelen indikerer, forslag til kunstverk, utstillingsrom, byplaner etc. Produksjonen av forslag, planer og utkast skaper et uendelig handlingsrom og kommentarfelt. Nicolaisens kunstpraksis manifesterer seg i ulike medier som maleri, tegning, tekst, bøker, performance og musikk. Utstillingen i Kunstnerforbundet er hans største presentasjon av maleri til nå. Med utgangspunkt i oljemaleri på lerret utfoldes et vidt malerisk register, her blandes stilarter og motivtilfang. Det er en hengiven visuell grammatikk som utforsker maleriets muligheter til både å formidle det sette og det forestilte. Blikket kan vandre mellom visuelle korrespondanser, eksempelvis fra et gridmønster i blått og hvitt med rennende maling til interiøret med bord og dukens rutemønster. Slik spilles ulike maleriske oppgaver ut mot hverandre og synliggjør maleriets evne til å gripe både kunsten og verden rundt oss. Selvportrett med palett viser kunstneren i sitt atelier med en vinylplate som palett. Et klassisk motiv der maleren er stilt ovenfor oppgaven det er å male. Paletten bygger her bro mellom Nicolaisens ulike praksiser. Kunstnerportrettet som selvfremstilling skriver seg inn i en tradisjon som på grunnleggende vis tematiserer verkets tilblivelse, kunstnerrollen, atelieret og omgivelsene som danner rammen rundt verket og kunstproduksjon. Nicolaisen adresserer disse problemstillingene på en tankevekkende og tilforlatelig måte. Utstillingen er kjennetegnet av en visuell intensitet, kunstneren ikke har lagt bånd på seg, men har vært lydhør for alt som kan skje i møte med maleriet. Dette er en overskuddspreget og overbevisende utstilling fra en kunstner som stadig leverer verk som fester seg i vår bevisstheten.
Agnes overmalt
Agnes overmalt

Terje Nicolaisen (f. 1964) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim. Han har en rekke utstillinger bak seg blant annet på Henie Onstad Kunstsenter, Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet, Galleri Riis og Bergen Kunsthall. Han er kjent for sitt engasjement i Tegneklubben og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Nicolaisen har også utgitt et stort utvalg bøker, artist books og musikk. Han er innkjøpt til flere private og offentlig samlinger.
for mer info se www.kunstnerforbundet.no