Terje Roalkvam stiller ut i Bergen

Fra serien “Diviso”

Hjertelig velkommen til åpning av utstilling med Terje Roalkvam, veggobjekter

Lørdag 3. november kl 12 – Galleri Allmenningen Vetrlidsallm. 8, 5014 Bergen, tlf. 414 59 699
tirs.-fred. 11-17, lørd.-sønd. 12-16, mandag stengt

Utstillingen står til 25. november.

Fra serien Crux

Terje Roalkvam er født 1948 i Sunnhordland og bor og arbeider i Oslo. Han har hatt en rekke separatutstillinger i Norge og utlandet. Arbeidene hans er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Norsk Kulturråd m.fl. Han er også representert i Gøteborg Konstmuseum og Statens Konstråd i Stockholm samt museer og samlinger i Nederland, Frankrike, Tyskland, USA, Finland, Polen og Shetland.
Roalkvam tar i sine arbeider utgangspunkt i kontrasten mellom to ulike materialer. På den ene siden industrielt produsert aluminium, på den andre et naturmateriale som stein eller tre. I et non-figurativt billedspråk, hvor geometriske grunnformer utgjør basis, kretser de skulpturelle objektene rundt begreper som balanse / ubalanse, lyst/mørkt, varmt/kaldt, hardt/mykt, glatt/ru, motsetning/samspill, fortid/nåtid – det naturskapte og det som mennesket skaper. Grunnformen deles oftest i to, aldri eksakt eller matematisk, men som en del av samspillet mellom det konkrete naturmaterialet og det industrielle artefaktet, De to delene synes å strebe mot hverandre eller frigjøre seg fra hverandre. De vugger som i en vektskål, i en pendelbevegelse til og fra grunnformen – på et vippepunkt.

For mer informasjon og bilder klikk her