Tiril Schrøder og Bente Bøyesen stiller ut i Oppland Kunstnersenter

NEDSTIGNING – Tiril Schrøder og Bente Bøyesen
Utstillingsåpning Oppland Kunstsenter lørdag 16. januar kl. 14.00 fram til 28. januar.
Samarbeidsprosjektet Nedstigning mellom Tiril Schrøder og Bente Bøyesen tar for seg det langsomme arbeidet, det som går i dybden og knytter nåtid sammen med det som kom før. Med dette vil kunstnerne bevege seg vekk fra det grensesprengende og nye, trekk som er vesentlige for konsumkulturen.
Verkene til Bøyesen og Schrøder ser naturen ”innenfra”, og beveger seg over og under jorden, innenfor membranen som holder tingene på plass. Det fysiske, mikrobiologiske og mytiske språket er ulike observasjonsmetoder kunstnerne benytter seg av.
Utstillingen på Oppland kunstsenter vises både som individuelle verker og installasjon med ulike naturtematiske perspektiv, som veggmaleri, maleri på lerret, tegning på papir, trykk og folie på vindu, maleri og tegning på papir. Samarbeidet bærer tydelig kunstnernes egne signaturer, men utgjør samtidig en helhet, en fortelling der ulike lag griper inn i hverandre og utfolder seg innenfor et felles rammeverk.
For mer info: www.kunstopp.no
bboyesen