Utstilling i Rådhusgalleriet 9. – 21. mars

Kunsterforeningen arrangerer for 3. gang utstrådhusgallerietilling for sine medlemmer blant billedkunstnere, arkitekter og scenografer.
Vi minner om at frist for å melde seg på med et kunstverk er 10. februar!
Kjære billedkunstnere, arkitekter og scenografer!
Kunstnerforeningen arrangerer sin tredje utstilling i Rådhusgalleriet fra 9. til 21. mars 2013, og inviterer medlemmer blant billedkunstnere, arkitekter og scenografer til å delta.
I gruppen todimensjonale verk inngår maleri, tegninger, grafikk, foto, tekstil etc.
I gruppen tredimensjonale verk inngår skulptur, objekt etc.  Man kan levere inntil 1 verk hver, og arbeidene på vegg må ikke være større enn 100×100 cm. Vi vil gjerne at tittel, mål, teknikk og evt. foto av verket som skal stilles ut. Materialet sendes sekretæren i forkant, helst på e-post, og innen 10. februar.
Alle arbeider må være klargjort for montering, og merket med tittel på verket og navn på kunstneren.  Skulptur og objekt må evt. være med fotstykke, plint og sokkel i ønsket utstillingshøyde. Arbeidene må leveres og hentes i Rådhusgalleriet.  Innleveringsdag er torsdag 7. mars og henting må skje fredag 22. mars. Begge dager mellom kl. 10.00 – 14.00.  Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta på oss transportoppdrag.
Utstillingen monteres av Britt Juul, styremedlem og Karl Hansen, varamedlem for Billedkunstnergruppen i styret.  Arbeidene på utstillingen er ikke til salgs, men vi kan formidle kontakt om ønskelig.
Utstillingen åpnes lørdag 9. mars kl. 15.00 av Kunstnerforeningens formann Jahn Otto Johansen og vises frem til 21. mars. Klokkeslett for åpningstider i utstillingsperioden vil vi komme tilbake til. Vi håper at noen av våre medlemmer kan ha mulighet for å sitte vakt i åpningstidene. Ta kontakt med sekretæren. Vi håper på god respons!
Eventuelle spørsmål vedrørende utstillingen kan stilles til                                                 Britt Juul på [email protected] tlf. 69 89 30/951 26 361eller Karl Hansen på [email protected]   tlf. 922 87 319 Tilbakemelding på deltagelse gis til sekretær Guri S. Heinonen guri. [email protected], tlf. 904 79 767 innen 10. februar