VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG PÅ SØNDRE GREEN LØRDAG 27. AUGUST

søndre gren
Artist in residence/ Kunstneropphold på Søndre Green
Fra 7. august til 4. september bor og arbeider fire utvalgte kunstnere på Søndre Green. Kunstnerne inviterer denne lørdagen publikum til å se deres arbeider og fortelle om kunstneriske arbeidsprosesser.
De fire kunstnerne er:Kristin Sæterdal (N), Maia Birkeland (N), Hrafnhildur Halldorsdottir (IS) og Christina Reneé (D).
Program for dagen: 13.00
Kristin Lindberg ønsker velkommen og presenterer gården. Lise Bjørne Linnert, styreleder for NTK, forteller om Artist in residence / Kunstneropphold på Søndre Green og introduserer kunstnerne på dette første kunstneroppholdet.
14.00 Enkel servering. Publikum kan vandre rundt og bli kjent. Atelierene vil da være åpne.
15.00 Kristin har samtaler med de fire kunstnerne om kunstprosesser og om hva oppholdet har betydd for arbeidet . Publikum kan komme spørsmål til kunstnerne.
16.00 – 17.00 Kunststunt
Prosjektet er støttet av Krødsherad kommune, Buskerud fylke og Norske tekstilkunstnere.