Birgitte Grimstad – Dyrenes og elementenes protestparade mot menneskenes dårskap!

For 30-40 år siden jobbet Birgitte Grimstad ganske intenst med flere såkalte FRIGRUPPE-TEATRE, eller IMPROVISASJONSTEATRE.  F. Eks.  MUSIDRA TEATER,  – Camilla Taastrups musikkteater for barn, eller det grønlandske TUKAK- teatret basert i Danmark.  Her var det fritt fram for alskens kreative påfunn.
Maskemaking og maskedans fra Grønland, De fire elementer ble scenografi for MUSIDRA. Det var ekstremt frydefullt å oppdage at man faktisk kunne produsere noe som var brukbart.  Siden har alle tingene ligget på loftet, men for en stund siden ble de hentet ned igjen og kombinert med et årelangt engasjement i div. Freds- og miljøorganisasjoner oppsto ideen med:
DYRENES OG ELEMENTENES PROTESTPARADE MOT MENNESKENES DÅRSKAP!
Jo mere man leser om klodens tilstand jo mere rystende er det som menneskeheten
presterer å ødelegge! ‘Paraden’ ble førstegang framført I juli 2020 i «POESI OASEN» til Elfi Sverdrup I Stokke i Vestfold.
Bildet er fra framføringen ved Fredssymposiet på HARDANGERAKADEMIET i JONDAL.  1.8.20.
PARADEN kan stadig videreutvikles og evt.  kombineres med et maskemakerkurs.