Spennende forestilling med Liv Hege Nylund. Tekst og musikk bl. a. Brecht/Weill/Eisler m. fl.

Skiftande tider /Es wechseln die Zeiten

Et musikalsk kåseri med tekst og musikk av Brecht/Weill/Eisler, Wolf Biermann, Heine, Goethe, Svetlana Aleksijevitsj m.m.

Velkomen til Nynorskens hus, Rosenkrantz gt 8, Oslo

Søn 13. nov kl 18.00

«Skiftande tider» med Liv Hege Nylund (tekst og song) Arnhild Vik (piano)

Kan poesi, song og musikk åpne hjartedøra vår for eit land vi har hatt eit vanskelig forhold til?

Liv Hege Nylund har sin eigen innfallsvinkel til dette programmet. Då far hennar sat i fangeleir i Kirkenes var mor hennar åleine med broren Hans på tre år. I huset i Lillestrøm var det full fart med øldrikkande offiserar i kaféen i 1. etg. Det var ikkje ukomplisert.

Vi ynskjer dykk velkomne til eit innblikk i ei tyskspråkleg verd med ei historie som også treff oss her heime på godt og vondt.

Billett kr 275, kjøpes ved døra

Forlag Nordiska Aps