Boklansering – "Et kunstnerskap" – Eva Winther Larsen

183[1]Kolofon forlag inviterer til boklansering 30. oktober 2013     kl. 17.00. Eldorado Bokhandel, Torggt. 9a, Oslo

Worm Winther har skrevet boken om sin mor billedkunstneren Eva Winther Larsen.
Worm Winther (1955) er redaktør og koordinator for boken. Samle og tllrettelegge materialet, har vært en del av arbeidet.
Worm er utdannet scenograf ved Bergen Kunsthåndverkskole fra 1978 – 81 og Konstindustriskolan i Gøteborg i 1982. Han har hatt arrangement som reiseleder i Riksgalleriet og jobbet om scenograf ved de fleste norske institusjonsteatre og Den Norske Opera, frie teatergrupper og andre teaterformer. I en årrekke var han tilknyttet Baktruppen, foruten undervist ved universiteter i inn og utland. Han har også hatt flere oppdrag innen utstillingsdesign.
Karianne Visnes (1972), Kunsthistoriker. Hun er engasjert i grunnleggende samfunns og kulturelle ideer. Utdannelse fra Bergen Arkitekthøyskole og i 2005 tok hun bachelor ved Institutt for lingvistikk, litteratur og estetiske studium, UiB. Fagkrets: kunsthistorie, fotografi, kjønn og kvinneforskning samt  filosofi. I 2007 tok hun MA i kunsthistorie ved UiB. Hun har siden bl. a. arbeidet som kunstformidler i Barnas kulturhus, Bergen kunstmuseum og DKS, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelingen, foruten utstillingsansvarlig for «Arkitektens valg» S. Fehn, Nasjonalmuseet. Materialet til boken tar utgangspunkt i permer fylt med utstillingskataloger, omtaler og kritikker av utstillinger, utklipp fra diverse aviser og ukepresse samlet opp gjennom årene, samt fotodokumentasjon av malerier. Familiens arkiv består av en rikholdig samling fra biografiske data til dagboksnotater. Evas egne tekster, hvor hun raust har delt sine innerste tanker i form av anekdoter og refleksjoner rundt eget liv og virke, har vært en kjærkommen hjelp for skrivingen. Boken om Eva og hennes malerkunst er en historisk reise om et langt kunstnerskap som representerer en periode på nærmere 60 år. Den beskriver hvordan hun er opptatt av og reflekterer sin samtid