Fritt Ords Honnør tildelt Jahn Otto Johansen

Fritt Ords Honnør til Raya Bielenberg, Jahn Otto Johansen og Anne-Stine Johnsbråten
Tildelingen var onsdag 26. september  i Fritt Ords lokaler i Uranienborgvn. 2, under et stilfullt arrangementPressemelding 20. september 2012
Stiftelsen Fritt Ord har besluttet å tildele Fritt Ords Honnør til Raya Bielenberg, Jahn Otto Johansen og Anne-Stine Johnsbråten. Tildelingen skjer under et åpent arrangement 26. september 2012, kl. 11–12 i Uranienborgveien 2, Oslo. Tildelingen vil bli foretatt av Fritt Ords styremedlemmer Liv Bliksrud, Guri Hjeltnes og Frank Rossavik.
Fritt Ords Honnør tildeles Raya Bielenberg, Jahn Otto Johansen og Anne-Stine Johnsbråten for at de tre gjennom sine tankevekkende bidrag i ord, musikk og fotografi har rettet søkelyset mot romfolkets situasjon og formidlet verdifull innsikt i deres kultur og historie. For mer informasjon klikk her