Geir Uthaug med ny gjendiktning

BLAKLE MILTON ET DIKTGeir Uthaug lanserer sin gjendiktning av William Blakes profetiske bok Milton, et dikt torsdag 4 desember kl 19 hos Bokvennen, Universitetsgaten 14 (vis-a-vis Nasjonalgalleriet)
Den lille kvalitetsforlaget Bokvennen har et svært ambisiøst litterært program. Siste skudd på stammen av Uthaugs gjendiktning av det berømte diktet. Det har aldri tidligere vært gjendiktet til norsk. Bokvennen gjengir Blake slik han skal gjengis i stort format, kvalitetspapir og ikke minst – her er samtlige av Blakes strålende bilder og billedsider gjengitt i farger, som i originalen. Blake produserte boken selv på sin egen presse. Han laget hver side som et grafisk blad med tekst og tegning. Platene ble preparert og gravert og de ferdige trykksidene ble individuelt kolorert. Blake hadde fått oppskriften på sine ”illuminerte bøker” i en visjon, der hans avdøde bror forklarte ham fremgangsmåten. Om Milton sa Blake: ”Jeg har skrevet dette Diktet etter direkte diktat, tolv eller somme ganger tyve eller tredje linjer av gangen, uten på forhånd å ha tenkt over dem, og det er til og med gjort mot min vilje. Tiden det har tatt å skrive det ned ble på denne måten opphevet, og et enormt dikt eksisterer som kan fortone seg som resultatet av et langt livs virke, men som er skapt uten arbeid og studier.”
Milton, et dikt får i høst selskap av Uthaugs bok om Blake, Den kosmiske smie, som Aschehoug har utgitt i pocket. Den kom første gang ut i 2000, og fikk begeistrede anmeldere til å skrive mangfoldige oppslag både i norsk og dansk presse. Milton er dikt vil også bli behørig omtalt i P2s Diktafon.