Jahn Otto Johansen har i 2014 mottatt flere utmerkelser !

Jahn Otto Johansen viser sine nye ordener Kommandørkorset av Den Rumenske Fortjenestorden og Cavalierkorset av den Polske fortjenstorden. Foto Henning Høholt
Jahn Otto Johansen viser sine nye ordener Kommandørkorset av Den Rumenske Fortjenestorden og Cavalierkorset av den Polske fortjenstorden. Foto Henning Høholt

Det siste året har Jahn Otto Johansen fått Kommandørkorset av den rumenske fortjenesteorden, riddertegnet av den polske fortjenesteorden, i tillegg til “Fangenes testamente” og Kirkens Bymisjons Brobyggerpris. Fra før har han kommandørkorset av Finlands Lejon  og den portugisiske stororden i tillegg til en lang rekke andre utmerkelser, blant annet det tyske Fortjenestekorset 1. klasse, Skomværprisen og Paul Harris Fellow. Begrunnelsen  for utmerkelsene er Johansens innsats for kunst og kultur i tillegg til hans engasjement for forfulgte og diskriminerte minoriteter
Overrekkelsen av Kommandørkorset foregikk under en mottagelse på Den Rumenske Ambassaden i Oslo i desember, av den rumenske Ambassadøren HE DANIEL IONIŢĂ.

Jahn Otto Johansen ble tidligere på året også utnevnt til Cavalier av den Polske Fortjenstorden. Slik som han også for en del år siden ble av Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden. Også den Polske orden for hans arbeide for, i dette tilfelle, Polsk kunst og kultur. Johansen setter spesielt pris på at disse utmerkelser er blitt gitt på grunn av hans arbeide innen kunst og kultur.