Ny bok av Geir Uthaug

Kampen om Shakespeares identitet – verdens største litterære gåte ble lansert på litteraturhuset i Oslo 7.mars.

Er ikke Shakespeares identitet opplagt? Hvordan kan noen tvile på at verdens største dramatiker har skrevet verkene som er tillagt ham? Likevel har tvilen vært der til tross for at skeptikere risikerer å bli stemplet som fantaster. Shakespeare-forskningen bygger på to tradisjoner.

Den ene, som har dominert i hundrevis av år, tar det for gitt at dramatikeren var identisk med en mann med et lignende navn, at denne personen kom fra et småbymiljø, slo seg opp som dramatiker og skuespiller i London der han høstet stor heder, før han trakk seg tilbake og levde sine siste dager som en respektert og rik borger.

Den andre tradisjonen, som har vært like underkjent av akademia som den første har hatt forrang, selv om bildet er i ferd med å slå sprekker, har liten eller ingen tillit de de gamle overleveringene og viser til hvor lite vi egentlig vet om den historiske Shakespeare. De mener også at et verdensbilde som er så avansert rimer dårlig med det dokumentene viser om den angivelige forfatteren.

«Kampen om Shakespeares identitet» avslører sammenhenger som vil få leseren til å se på spørsmålet med nye øyne.

Utgiver: Dreyer 2023

Boken er tema for neste møte i Det norske Shakespeareselskap, der forfatteren holder foredrag.