Statsstipend til Geir Uthaug

geir_uthaug4[1]Vårt medlem Geir Uthaug, tidligere vararepresentant i styret for forfattergruppen  og nåværende medlem av programkomiteen, er blitt tildelt statsstipend for sin innsats med å  gjendikte og formidle verdifull litteratur. Geir er lyriker, gjendikter,  oversetter og forfatter. Han er særlig kjent for sine fremragende gjendiktninger av store  engelske romantikere som Byron, Shelley, Keats og  Blake. Han har skrevet bøkene Et verdensdyp av frihet om Henrik Wergeland og den kosmiske smie om William Blake. Den siste kommer i nyutgivelse om få uker sammen med nok en gjendiktning av et stort litterært verk – William Blakes Milton, som Bokvennen utgir med alle Blakes fargetrykk. Geir har ved flere anledninger laget fine aftener for medlemmene. Mange vil huske hans Byronaften i teaterkjeller’n med Morten Røhrt og Petter Richter, og hans Wergelandhyllest på Grand i jubileumsåret for vår nasjonalpoet i 2008. Geir var også engasjert omviser av sin far Jørleifs kunst på Uthaug kunstsenter i Hurdal tidligere i sommer.   Webside: www.uthaug.net og www.uthaugkunstsenter.com
Vi gratulerer!