Tone Klev Furnes tildelt Oslo kommune Vigelandstipend

Foto
Foto: Peder Austrud

Tone Klev Furnes er tildelt Oslo kommunes Vigeland stipend gjennom Munch og Vigeland stipendet, til en bok for 2019: ” Bilder i Byen. To mandalitter og deres kunstnerhjem i Oslo”. De to mandalittene er altså Amaldus Nielsen og Gustav Vigeland.
I vedtaket fra Oslo kommune heter det: Det bevilges kr 75 000 i stipend.
Det er i vurderingen vektlagt at tiltaket sikrer kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst-og kulturområdet iht. forskriften § 1 første ledd. Videre er det vektlagt at arbeidet vil komme byens innbyggere til gode og er til berikelse for byens kulturliv iht. forskriften § 1 første ledd og § 8 første ledd. Vedtak finnes på www.oslo.kommune.no.
Furnes’ bok om Adolph Tidemand utkommer på Dreyer Forlag våren 2018. Se webside for mer informasjon: www.toneklevfurnes.com