Velkommen til boklansering Sidsel Mørcks utvalgte dikt – "til stede"

I november fyller Sidsel Mørck 80 år og det er 50 år siden hun debuterte.Hun har som kjent markert seg som en populær og allsidig forfatter gjennom dikt, noveller, romaner, barnebøker og sakprosa. Med mot og dikterisk talent har hun synliggjort urettferdighet og maktspill. Hun har løftet frem vår samtid med varme og et skarpt blikk. Hun har utfordret oss og det har vært, og er, både fruktbart og nødvendig.
Kvinnebevegelsen, fredsbevegelsen og miljøorganisasjonene har ønsket henne spesielt velkommen – hennes grunnleggende solidaritet med utsatte grupper preger hele forfatterskapet.
Trenger vi dikt? Ja!

Boken “til stede” gjør Sidsel Mørcks mangfoldige utvalgte dikt gjennom 50 år tilgjengelig for fremtiden. Samlingen inneholder dikt fra diktsamlinger, barnevers, avis-dikt og prologer.

2. november kl.19.00 i Kjelleren på Litteraturhuset.  Gratis

Boken kan kjøpes til kr. 200,-

Arrangører Jannik Bonnevie og Einar Dahl

Du kan gjerne informere venner som du tror kan være interessert i Sidsels Mørcks Utvalgte dikt, om dette arrangementet!