Årets mottakere av Blomstipend, Pareliusprisen og Steenbergprisen

Vi er stolte over å presentere mottakerne av årets Blomstipend, Engebrets kunstnerstipend og ikke minst vinnerne av Pareliusprisen og Steenbergprisen. Alle er verdige mottakere. Blomstipend ble tildelt: Arkitekt Gro Lauvland, billedkunstnerne Julia Vance og Nils Aasland, forfatterne Geir Uthaug og Hans Petter Blad, musikerne Marianne E. Andersen og Jørn Simen Øverli. Engebrets kunstnerstipend ble tildelt Lars Berge (foran i midten). Pareliusprisen gikk til danser og koreograf Elizabeth Svarstad, og Steenbergprisen til glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg.

Vi gratulerer alle sammen!