Mari Krokann Berge og Inge Jensen stiller ut på Galleri Jessheim

De tre kunstnerne skriver om Juryens utstilling ” TRE”:

Kunstforeningen ønsket å se hva slags teknikker og uttrykk vi arbeider med. Vi tenker dette var en fin anledning til å lage, med utgangspunkt i vår felles fascinasjon for trær pg landskap, en spennende og variert utstilling. vi jobber ulikt, og det e r en fin utfordring å sette sammen en utstilling som viser våre fellestrekk og ulikheter. Inge Jensen med malerier og tredimensjonale objekter, og Mari Krokann Berge med tegninger, collager og grafikk. Stig Marlon Weston, som ikke er medlem av Kunstnerforeningen med fotografi og kameraløse fotografiske teknikker.