PRISEN ÅRETS UTØVER i Norsk Komponistforening er tildelt Ole Martin Huser-Olsen

Norsk Komponistforening har delt ut prisen “Årets utøver” siden 1985. Prisen går til en utøver eller et ensemble, på høyt profesjonelt nivå, som har gjort en særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode.

Overrekkelsen fant sted på Komponistforeningens førjulsfest fredag 9. desember i Oslo.

Leder av Musikkfaglig utvalg, Morten Christophersen overrakte prisen med følgende begrunnelse:

Årets utøver 2022 er en fremragende musiker og meget aktiv formidler av ny norsk musikk. I løpet av sin vel ti år lange karriere har han urframført verk av nærmere 50 komponister fordelt på soloverker, kammermusikk og i større ensembler. Repertoaret avslører et vidt spekter av stilistiske uttrykk, noe som vitner om en svært nysgjerrig, allsidig og fordomsløs utøver. Hans første soloplate, som ble sluppet denne høsten, er et godt eksempel på dette. I tillegg til solokarrieren må nevnes hans viktige arbeid som medlem av Aksiom og The Progression Ensemble. Vi i Musikkfaglig utvalg er svært glade for å kunne dele ut prisen Årets utøver 2022 til Ole Martin Huser-Olsen!

Årets utøver mottar en pengegave på totalt 100 000 kroner til nye konserter eller aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister.

“Det er med dyp takknemlighet jeg mottar prisen Årets utøver fra Norsk Komponistforening.
På den ene side kjenner jeg på en plikt som musiker til å bestille nye verk, arbeide med komponister og kanskje aller viktigst, både for meg, lytterne og -jeg tør anta- komponistene selv: å spille denne musikken om igjen og om igjen. Slik at den får en mulighet til å bli gjenstand for refleksjon over hva musikken er og kan være.
På den annen side er jeg preget av uhelbredelig nysgjerrighet. Å arbeide med denne musikken lar meg forstå mer om musikken, meg selv og vår fragmenterte og motsetningsfylte kultur.
Å være musiker er på mange måter en ensom tilværelse, derfor blir jeg ekstra rørt og takknemlig over at Norsk Komponistforening ser med anerkjennelse på det jeg gjør.
Det begynner å bli en ganske lang liste over de komponister jeg har samarbeidet med de siste snaue ti årene og verkene jeg har bestilt og urfremført, men allikevel kom beskjeden om tildelelsen som en overraskelse – jeg føler at jeg såvidt nettopp har begynt…
Så min dypeste takk går til alle dere, – og alle verkene som det gjenstår å spille og skrive.”
Martin Huser-Olsen

Foto: Beate Styri