Siri Blakstad på Galleri Heer

Galleri Heer ønsker velkommen til utstilling med malerier av Siri Blakstad.
Min basisutdannelse er som tekstilkunstner og billedvev var mitt viktigste
uttrykksmiddel de første 10 årene. Parallelt arbeidet jeg med ulike teknikker
innenfor maleri og senere grafikk. Jeg har både arbeidet og stilt ut i utlandet,
England, Polen USA og Kina. Separatstilling i London (1968) resulterte i tilbud
om å opprette en eksperimentell billedvev-avdeling ved Royal Collage of Art i London
Jeg ledet avdelingen som 1. amanuensis frem til 1980. Jeg er etter det Honour
of Fellow ved RCA.

En wiplashskade 1989 og et ryggbrudd 1994 gjorde at mitt arbeid som
tekstil-kunstner måtte avsluttes. Hendelser i livet ble avgjørende for de valg jeg tok
Min CV viser de fleste prosjekter jeg har arbeidet med og mitt engasjement i
flere kunstneriske uttrykksformer. Utøya jobber du ikke med stykkevis og delt.
Jeg er takknemlig for at jeg kunne delta med mine faglige og skapende evner i
gjenoppbyggingen av Utøya. Å få oppleve hvordan transformasjonen fra enorm
tragedie til den positive tilstedeværelsen dette møtestedet, læresenteret,
ungdomsleir, konferansesenter har i dag, gir meg en ny styrke og tro på demokratiet.

Link til galleri Heer HER