Festival – Den tenkende musiker 13. – 16. april

Program
Klikk på lenkene for å lese mer:
Mandag 13. april kl. 15.00: Innfallsvinkler til Beethovens strykekvartett i ciss-moll, op 131
Mandag 13. april 2015 kl 19.30: Oppløsning. Foredragskonsert
Tirsdag 14. april 2015 kl 14.00 – 17.00: Symposium – The reflective musician
Tirsdag 14. april 2015 kl 19.30: Påkalling
Onsdag 15. april 2015 kl 10.00 – 14.00: Åpen prøve med Ensemble Allegria
Onsdag 15. april 2015 kl 19.30: Erkjennelse. Foredragskonsert
Torsdag 16. april 2015 kl 19.30: Avklaring
Omtale
Den tenkende musiker er et kunstnerisk utviklingsprosjekt over 2 år finansiert av Norges musikkhøgskole og Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektleder Håkon Austbø skriver:
Prosjektet: Hvordan kunnskap kan løfte musikalske tolkninger
Da jeg ble oppfordret til å søke om et FoU-prosjekt ved Norges musikkhøgskole fra høsten 2013, sto det helt klart for meg hva temaet måtte bli. At tenkning er en vesentlig del av det å musisere, har vært min faste overbevisning i 50 år. I prosjektet har jeg alliert meg med både utøvere, musikkforskere og komponister, og vi har slik kunnet arbeide på tvers av de tradisjonelle grensene som skiller musikkvitenskap og utøving.
Komponisten og utøveren lar intellekt og emosjon ideelt sett spille sammen og forsterke hverandre i en symbiotisk prosess. Hos de største komponistene ser man dette veldig tydelig, og vårt utgangspunkt i prosjektet har vært at utøveren, ved å få innsikt i disse prosessene, bedre får frem essensielle aspekter i verkene.
Noen vil mene at verkanalyse og refleksjon er egnet til å ødelegge spontaniteten i spillet. Vi tror det motsatte er tilfellet. Større innsikt i verkene gir en større grad av trygghet i forhold til stoffet og dermed større frihet og spontanitet, noe vi har merket i flere av våre delprosjekter hvor vi har jobbet sammen med musikere i åpne prøver.
For å unngå at musikklivet blir preget av konvensjon og forutsigbarhet, ønsker vi å få flere musikere til å dele disse tankene med oss, og dermed bidra til å tilføre musikklivet en frisk, fornyende impuls.
Festivalen: Musikalsk nytenkning utfordrer konvensjoner
Gjennom utforsking av et bredt repertoar i seminarer, samtaler og konserter, har vi samlet et stort erfaringsmateriale som vi viser fram i denne festivalen. Alle tolkninger man hører her, har vært gjennom en prosess av refleksjon, kollektivt og individuelt, som vi tror gir dem en merverdi, og som forhåpentligvis gjør dem utfordrende å lytte til.
Et godt eksempel er Nils Henrik Asheims rekomponering av Schuberts danser. Allerede ved vårt første seminar høsten 2013 presenterte han sine tanker rundt disse dansene, og nå er han tilbake med deres første utforming som konsertstykke. Neste omdreining i spiralen blir en innspilling med et større ensemble, og slik er vi inne i en prosess som kan fortsette i det uendelige.
En lignende spiral finner man i mitt eget arbeid med Chopins ballader og Polonaise-Fantaisie. Etter mange års arbeid med refleksjon rundt stykkene, deres struktur og egenart, har jeg jobbet frem analyser i gruppa, delvis parallelt med Lasse Thoresen, og spilt dem inn på en CD hvor Olaf Eggestad dessuten står for teksten. Slik representerer arbeidet innenfor prosjektet én av flere omdreininger i denne spiralen.
Darla Crispins arbeid med Schönberg er samtidig del av et bokprosjekt som hun vil presentere under festivalen, og Ellen Ugelviks urfremføring av Bente Leiknes Thorsens verk går sømløst inn i hennes eget stipendiatprosjekt. Njål Sparbos bidrag ligger i fortsettelsen av hans avsluttede stipendiatprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo: «Å synge på scenen – med en psykofysisk tilnærming».
Lasse Thoresen har i sitt nye klaververk Invocations overlatt valg av formforløp, dynamikk med mer til utøveren. Til dette har vi invitert inn pianistene Yejin Gil og Vebjørn Anvik, som sammen med meg vil presentere hver sine valg, slik at det fremkommer forskjellige versjoner av hver av satsene.
Når vi inviterer inn kunstnere som Vertavo-kvartetten, er det for å konfrontere deres sterke oppfatninger av verker de har fremført gjennom en årrekke, med nye ideer som måtte oppstå i kontakten med prosjektgruppa. Arbeidet med Allegria-ensemblet har vi også sterk tro på vil frembringe noe nytt, for dem, for oss – og for publikum.
Les mer og se video av tidligere aktiviteter på prosjektets nettsider.
Velkommen til dager fulle av opplevelser og ettertanke!