Gratis konsert på Kunstnernes Hus

Sven Kahrs og
Sven Lyder Kahrs og David Alberman

VELKOMMEN TIL KONSERT PÅ KUNSTNERNES HUS
 11.11. 2014 KL 18.00

DAVID ALBERMAN SPILLER SVEN LYDER KAHRS OG PIERRE STRAUCH
Fiolinisten David Albermans omfattende karriere inkluderer solo og kammermusikkresitaler,han har vært solist og gjestekonsertmester med en rekke orkestre, undervist, (bl.a. som gjesteprofessor på Guildhall og professor i Darmstadt) ved siden av sin stilling som leder for 2. fiolin i London Symphony Orchestra. Fra 1984 til 1995 spillte han med Ardittikvartetten og var med på å uroppføre over 200 verk og innspillninger som i dag er klassikere, som f.eks, Cage, Nono, Ligeti, Xenakis og Ferneyhoug. Alberman spiller på en Guerneri del Gesu.
”Comme le ciel parmi les ailes des oiseaux” (Som himmelen mellom fuglenes vinger) av Sven Lyder Kahrs er en studie i flyktighet; alt det som oppleves som forgjengelig, skjørt og fåfengt i dette livet, skiftningene, forandringene, alt som bare forsvinner. Resultatet er paradoksalt nok en konsistent og sterkt emosjonell enhet, som kan gi en bedre forståelse av livene våre, vise oss at alt det fragmenterte hører sammen, avdekke dybde og kontinuitet i alt foranderlig, inspirere til  en større mottagelighet for det vi tror er ubetydelig, og slik slippe til  mer av vår potensielle frihet og kreativitet.
Verket ble bestillt av og er tilegnet Ole-Henrik Moe og er støttet av  Det Norske Komponistfond. Det ble uroppført av Alberman på Tage für neue Musik Zurich i 2008 hvor det ble svært godt mottatt.  Tittelen er fra et dikt av Paul Éluard. Verket varer 30 minutter.