Greta Jordhøy og Atle Bakken med felles prosjekt

gretaKomponisten og pedagogen Greta Jordhøy har i disse dager, ved hjelp av et annet Kunstnerforeningsmedlem, Atle Bakken , utgitt musikk som er prydet av video-imager.
Musikken og imagene er nå tilgjengelig gratis på nettstedet Youtube, men vil snart også bli å finne på iTunes, Spotify, Vimeo mfl.
Mange av imagene er hentet fra Jordhøys egen kunstsamling. Samt venners.
“Jeg er imponert av Greta og hennes musikk“ sier Bakken, som kan sammenligne internasjonalt. Bakken har bl.a. jobbet med Stevie Wonder, Michael Jackson, thePolice og Snoop Dog, samt komponert musikk til flere syndikerte TV serier.  “Jeg syntes det også er flott at Greta og hennes generasjons kvinnelige komponister nå får anledning via nettet til å bli mer synlige og vise frem sin flotte og dyptgående musikk.“ sier Bakken.
Komponisten selv, som bl.a. har blitt karakterisert som  “ny-romantiker” forteller at hun ønsket å prøve noe som ligger i tiden og som et Internasjonalt publikum kan få glede av å se og høre.
Flere av komposisjonene kommer fra konserter som Jordhøy og komponist Bjørn Gjerstrøm har arrangert sammen.
“Høstanekdoter” er et opptak fra Museet for Samtidskunst  i regi av Griegselskapet og pianist Einar Steen-Nøkleberg i forbindelse med en internasjonal komponistkonkurranse,“ forteller Jordhøy.
“Alvedans” ble skrevet for et femte kunstnerforeningsmedlem (Steen-Nøkleberg og Gjerstrøm værende nr. 3 og 4 )  Marit Bockelie, og ble fremført i Ravenna og Milano i forbindelse med Bockelies mosaikk-utstillinger der.
atleJordhøy har også samarbeidet med sin egen familie på dette prosjektet. I det dramatiske stykket “Vår kjære planet” benyttet Jordhøy seg av sitt barnebarn, Kenneth Guy Jordhøy på tekstsiden. “Vi måtte igjennom flere musikere og innspillnger før vi var fornøyd med stykket, forteller Jordhøy som til slutt endte opp med den unge tenoren Dagfinn Andersen.
Ellers kan nevnes annerkjente klassiske størrelser Campbell Duo, Julia Strelchenko, Karin Heisto Kittelsen og  Hege Høisæter som bidragsytere til prosjektet.