|

Kari Frisell, æresmedlem i Kunstnerforeningen, er død

Det en med stor sorg vi har mottatt budskapet om at operasangerinnen Kari Frisell ikke lenger er blant Kari Frisell var æresmedlem i Kunstnerforeningen.

Sitt æresmedlemskap fikk hun for sitt store kunstneriske virke som operasangerinne og konsertsangerinne.

Hun ble ansatt ved Den Norske Opera allerede fra starten i 1958. Der var hun en bærende kraft frem til 1971. Før den tid hadde hun medvirket ved tallrike operaoppførelser over hele Skandinavia. Kari Frisell valgte å slutte ved operaen for å vie seg til sangundervisning ved Musikkonservatoriet i Oslo, senere Norges musikkhøgskole. Der var hun en skattet pedagog gjennom mange år!

Selv hadde hun hentet sin utdannelse fra forskjellige steder, slik man ofte måtte den gang, – om man ikke hadde tenkt å bli kantor, som var den eneste fullverdige utdannelsen ved Musikk-konservatoriet i Oslo på den tiden. Kari Frisell studerte i Oslo, Wien og New York, og debuterte i Oslo i 1946. Hun visste hvor viktig det var å kjempe frem en musikkhøgskole i Norge, så hun gikk i demonstrasjonstog både for den saken  og for et nytt konserthus i Oslo!

På 60-tallet var det slik at en musikkritiker først så generalprøven på en opera, for så å skrive sin kritikk på bakgrunn av den. Deretter så man premieren for evt å justere anmeldelsen. Kari Frisell bergtok sitt publikum fra første stund. Hun var en totalkunstner på scenen, så utrolig levende og ekte i sine rolletolkninger. Alle elementer var i spill, den vakre sopranen, den musiske fremføringen integrert i det teatrale.

Vi lyser fred over Kari Frisells minne.

Foto: privat