Karl Seglem og Eli Storbekken – Tolgabukk 18-21 august 2021

TOLGABUKK  18  – 21 august 2021

Sanger og tradisjonsbærer Eli Storbekken skaper sammen med komponisten og musikeren Karl Seglem 

et unikt musikkverk som går over tre kvelder under Tolgabukk 2021. 

Nykomponert musikk i tett klanglig symbiose med tradisjonell norsk folkemusikk smelter sammen til et moderne uttrykk.

MUSIKERE:

Karl Seglem, tenorsax, bukkehorn, poesi

Eli Storbekken, vokal

Bendik S. Qvam, bukkehorn, div. strengeinstrument

Håkon Høgemo, hardingfele

Erlend Viken, hardingfele, fele

Irene Tillung, trekkspel

Olav Torget, gitar, ngoni

Hallvard Gaardløs, bass

Jarle Vespestad, trommer

Terje Isungset, perk., munnharpe, bukkehorn

Den røde tråden er bukkehornet. På Tolga bor og virker en unik europeisk instrumentmaker, Magnar Storbækken.

Det er knapt noen som har produsert og laget så mange bukkehorn / naturinstrumenter som han.

Tolgabukk inkorporerer flere bukkehornblåsere i verket, som alle spiller på instrument laget av Storbækken.

Musikken skal fremføres gjennom tre kvelder med titlene:

Den minste Tolgabukk – Den mellomste Tolgabukk – Den største Tolgabukk

Tolgabukk er altså et verk som vokser på seg både i form av antall musikere som deltar og som innholdsmessig vil vokse i omfang, styrke og kompleksitet. De ulike konsertene blir ikke øvd inn i form av detaljert partiturmusikk (noter) men skal jobbes ut kollektivt før og i løpet Tolgabukk 2021, og med et mål om at mest mulig skal innøves “på øret”. Slik folkemusikken har blitt videreført i uendelig lang tid. Folketoner danner grunnlag for arrangement som vil bli fremført flere ganger og utvidet og endret på de tre konsertene. I tillegg til nye komposisjoner fra Seglem og nye sanger fra Storbekken, vil også åpne improvisasjoner forekomme.

Eli Storbekken anser seg ikke som en komponist i ordets “gamle” forstand men mer en formgiver som står støtt i en vokaltradisjon, og hun er opptatt av å ta vare på og utvikle disse, som hun har gjort på utgivelsene Fabel og Spellstenen. Tematisk vil deler av verket “handle” om tap av natur og tap av kultur, en gjennomgående tematikk i Seglems utgivelser Nunatak og Oljelenkjer. Seglems poesi er åpen og abstrakt med rom for egentolkning. Dikt fra hans 3 utgitte poesisamlinger og nye dikt blir fremført.

Tolgabukk har en akustisk kammermusikalsk kjerne, og urfremføringen skal i liten grad forsterkes. Den blir hovudsaklig akustisk, med liten bruk av lydforsterking. Melodisk, improvisatorisk, innsmigrende mollstemt og utagerende villt og skremmende. Kontrastene blir store.

Det hele foregår på to scener. Den minste Tolgabukk blir fremført i Kulturhuset Vidarheim med utdeling av Egil Storbekkens musikkpris til årets vinner Terje Isungset – Ice Music – Terje Isungset.

Den mellomste og den største Tolgabukk foregår på den nyetablerte kunstnerresidensen Snekkarlemmen Kulturlåve, startet av kunstneren Kristin Skrivervik.

VARMT VELKOMMEN TIL UNIKE OPPLEVELSER.

For mer info kontakt:

Eli Storbekken – [email protected]

Karl Seglem – [email protected]

Tolgabukk 2021 er støttet av Norsk Kulturråd – Innlandet Fylkeskommune – FFUK

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM: TOLGABUKK 2021

Onsdag den 18/8

Kl. 19.30 i Tolga kulturhus, Vidarheim

Utdeling av Egil Storbekkens musikkpris 2021 til Terje Isungset

Medvirkende, Jørn Simenstad, Eilif Gundersen, Hans Fredrik Jacobsen m. Fl

Den minste Tolgabukk

med Bendik Smedåsgjelten Qvam, Karl Seglem, Terje Isungset, Irene Tillung, Eli Storbekken

___________________________________________________________________________-

Torsdag den 19/8

 kl.18.00 Snekkarlemmen kulturlåve

Familekonserten Spellstenen med Terje Isungset, Eli Storbekken, Irene Tillung, Hallvard Gaardløs

Den mellomste Tolgabukk  

Karl Seglem, Bendik S Qvam, Håkon Høgemo, Erlend Viken, Terje Isungset, Irene Tillung.

Olav Torget, Jarle Vespestad, Hallvard Gaardløs, Kåre Opheim, Eli Storbekken

____________________________________________________________________

Fredag den 20/8

  1. 19.00 Snekkarlemmen kulturlåve

Fabel med Eli Storbekken, Karl Seglem, Olav Torget, Erlend Viken, Hallvard Gaardløs, Jarle Vespestad.

Den Største Tolgabukk  

Karl Seglem, Bendik Smedeåsgjelten Qvam, Eli Storbekken Håkon Høgemo, Kåre Opheim,

Olav Torget, Jarle Vespestad, Hallvard Gaardløs, Erlend Viken

______________________________________________________________________

Lørdag den 21/8

Snekkarlemmen kulturlåve

Kl. 11.00 Bukkehornkurs med Bendik Smedåsgjelten Qvam, (kurs kr. 300)

Påmelding : [email protected]

Kl. 14.00 Avskjedskonsert med Qvam, Viken, Seglem, Høgemo solo

____________________________________________________________________________

Billetter:  Tolgabukkpass voksne/ stud kr. 500/350

Billetter Pr. dag voksne/ stud  kr. 200/100

Barn under 12 år gratis.

BILLETTER KJØPES VED INNG.

Vipps eller kort

Arrangør:

Snekkarlemmen kulturlåve, TOLGA | Facebook

TOLGABUKK