Kjell Magne Andersen har konsert i Jar kirke

Kjell 1Komponisten og pedagogen Kjell Magne Andersen, bosatt på Jar, inviterer til konsert i Jar krk., Bærum, 26. oktober. Musikken er komponert av Andersen, og det blir flere urfremføringer. «Andersen er en komponist som skaper sin musikk innen tradisjonelle former og uttrykk. Man kan merke en sterk innflytelse av mellomkrigstidens nyklassisisme og den romantiske modale tonalitet. Som mange norske komponister før ham, er han nok også sterkt påvirket av norsk folkemusikk, salmer og folketoner, noe som kan gjenspeiles i sangbarheten i musikken. Musikken kan være både “Musique dansante”, melodisk og livlig, og spenne fra enkle melodiske sanger og melodier, til mer komplekse divergerende deler.» Musikk for piano og alt- fløyte, klarinett, fagott, kontrabass og sang. Musikere fra Oslo filharmonien, Operaorkesteret, Operahøgskolen, m.fl. Alle hjertelig velkommen til konsert. Konserten begynner kl 1800 og varer totalt ca en time. Programbillett ved inngangen kr 200.