Klassisk Musikkmagasin er blitt digitalt

Klassisk Musikkmagasin etter 20 år er blitt digitalt: www.klassiskmusikk.com
Her er nyheter, intevjuer, featurestoff, konsertkalender, festivalomtaler, anmeldelser av opera, ballett og CDer! Følg med! Mona Levin er redaktør.  [email protected]