KORK i Aulaen – Grøvlen og Grenager

Foto: Cathrine Dokken

Universitetets aula
onsdag 27. februar kl. 19.00
Miguel Harth-Bedoya, dirigent
Christan Hundsnes Grøvlen, piano

  • Lene Grenager: Traces of Light (urfremføring)
  • Franz Liszt: Pianokonsert nr. 1
  • Robert Schumann: Symfoni nr. 4

Lene Grenager er kjent både som eksperimenterende cellist og komponist med nasjonalt og internasjonalt gjennomslag og spilles her av KORK for første gang. I Traces of Light har Grenager latt seg inspirere av 1500-tallsfilosofen Giordano Brunos tanker om skyggen som et bilde på hukommelsen. Grenager sier: – Jeg tenker at noteskrift på en måte er en slik skygge; Det er alltid rom for tolkning og man kan ikke være helt sikker på hva komponisten har tenkt eller hva utøveren kommer til å lese ut av notebildet. Finnes det en sannhet i et notebilde i det hele tatt?
Virtuos, energisk, poetisk: Christian Grøvlen er solist med KORK for første gang, og han har valgt intet mindre enn storvirtuosen sjøl, Franz Liszt. Konserten ble fullført relativt sent i Liszts karriere.Musikken går langt dypere enn å imponere med halsbrekkende passasjer (selv om vi får det også!). Konserten er original for sin tid, med de forskjellige delene som glir inn i hverandre og med Liszt helt særegne instrumentasjon (lytt til triangelen!) og måte å utvikle melodiene på.
Og til slutt fullfører KORK og Miguel sin syklus med Schumanns symfonier. Hans mesterverk av en siste symfoni ble egentlig
skrevet først av alle, men etter revisjoner utgitt først i 1851.

BILLETTER