Kulturrådets ærespris 2012 til Soon-Mi Chung og Stephan Barrat-Due

Kulturrådets ærespris for 2012 går til ekteparet Soon-Mi Chung og Stephan Barratt-Due for deres innsats for norsk musikkliv.
Kulturrådet mener bratsjisten Soon-Mi Chung og fiolinisten Stephan Barratt-Due har vært nyskapende innen sitt felt og har gjort en fremragende innsats for norsk musikkliv.
– Deres utøverskap, kunstnerskap og den institusjonsbyggingen de har fått til, er en unik kombinasjon. Chung og Barratt-Due har klart å sette opplæringen inn i et stort system, med stor suksess.
Æresprisvinnerne har opparbeidet seg et betydelig renommé både nasjonalt og internasjonalt, både som pedagoger og utøvere, sier rådet i sin begrunnelse
Prisvinnerne sier de både er overveldet og lykkelige over en slik heder.
– Og det er spesielt hyggelig at den kommer fra kulturlivet selv, sa de glade prisvinnerne da de torsdag fikk beskjeden.
Prisen, som deles ut i desember, er på 500.000 kroner og deles ut for en vesentlig innsats i norsk kulturliv.