Kunstnerforeningen tar farvel med Bjørn Gjerstrøm

Det er med sorg vi mottok meldingen om at vårt mangeårig styremedlem komponisten Bjørn Gjerstrøm, er gått ut av tiden. Etter en tids sykdom gikk han bort søndag 7. mai, bare en måned før han skulle fylt 78 år. Vi minnes ham i takknemlighet for hans innsats for Kunstnerforeningen. Han vil også bli husket som komponist og pianist. Gjerstrøms verkliste består bl.a. av filmmusikk, orkesterverk, kammermusikk med varierte instrumentkombinasjoner samt solomusikk for fløyte, obo, gitar og akkordeon. Gjerstrøm har også skrevet sanger til dikt av bla. Peter R. Holm, Stein Mehren, Arnulf Øverland og Elsa Gjerstrøm. Vi lyser fred over hans minne.
Bjørn G. Gjerstrøm, biografi