Rune Alver med CD-lansering og konsert i Nasjonalbiblioteket

Rune Alver foto: Anna-Julia Granberg
Rune Alver
foto: Anna-Julia Granberg

Klavermusikk av Johannes          Kl. 14 i Auditoriet 16. mars
VELKOMMEN!
Spill og dans, musikk av Johannes M. Rivertz (1902-88)
Konsert og CD-lansering ved Rune Alver (pianist) og Annemor Rivertz (forteller), i samarbeid med Vegard Landaas.

fram fra glemselen –

Johannes M. Rivertz’ samlede klavermusikk
Johannes Midelfart Rivertz (1902–88) er en meget spesiell tonekunstner i den norske musikkhistorien. Hans stil er særpreget og personlig, men som med mange av hans kolleger i samme generasjon skulle også hans musikk delvis gå i glemmeboken. Takket være pianisten Rune Alvers innsats og interesse har imidlertid Rivertz’ originale klaver-komposisjoner igjen kommet frem i lyset. Verkene er ofte å finne på hans programmer, og for første gang noensinne foreligger her en komplett innspilling av Rivertz’ samlede klaverproduksjon.

Rune Alver debuterte som pianist som 20-åring. Han er født i Bergen og utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole i Oslo, hvor han tok instrumental diplomeksamen i 1986. Alver virker som solist og kammer-musiker med omfattende konsertvirksomhet og har nylig holdt konserter i Tyskland, Frankrike, Russland, Kina og Sør-Afrika.
Om Johannes M. Rivertz´ musikk sier Rune Alver:
Det er ei glede å fordjupa seg i klavermusikken til Johannes M. Rivertz. Her møter eg ein kresen komponist med høge kvalitetskrav. Verka har ein indre logisk struktur samstundes som dei er forfriskande spontane. På organisk vis slår det universelle følgje med det personlege. Denne heller sjeldne syntesen får meg stundom til å tenkja på musikken til den danske komponisten Carl Nielsen. Det gler meg å kunna medverka til at musikken til Johannes M. Rivertz blir løfta fram att i lyset.