2023 RAGNHILD MONSEN Separatutstilling Kunstsalen Hovedøya 27.05-16.07 Billedvev og tekstile objekter

Billedveven er Ragnhild Monsens hovedredskap, selv om kunstneren også arbeider med installasjon og friere tekstile teknikker . Utstillingen viser billedvever i store format og deler av en serie under navnet Ikoner,som kunstneren har jobbet med de siste fem årene, og er en tekstil utforskning av psykologiske og følelsesmessige tilstander.

Ikoner er tradisjonelt forbundet med gresk-ortodoks religiøs tilbedelse, men betegner også de digitale symbolene vi bruker til daglig på teknologiske plattformer. I Monsens kunstnerskap står de imidlertid som fysiske, taktile symboler på indre tilstander, forsterket av arbeidenes filosofiske titler.

Kunstneren er opptatt av krefter både i mennesket og naturen,og de fire elementene, jord,ild, luft og vann, er ofte tilstede i arbeidene, som for henne representerer vår menneskelige væren. Verkenes tredimenensjonalitet gjør at de trer frem som skulpturelle arbeider i rommet. Med fargerikdom, sanselighet og symbolisme, treffer de et åndelig og spirituelt aspekt i oss. Hennes  arbeider befinner seg gjerne i grenselandet mellom det abstrakte og figurative, med et formspråk som taler til fantasien og menneskets trang til å skape skjønnhet og mening. Det er ofte basale og grunnleggende temaer som følger hennes kunstneriske praksis. Hun skaper ladede og energiske visualiseringer av allmenmenneskelige erfaringer, som gjør kunsten demokratisk og øker gjenkjennelsen hos publikum. Monsens billedunivers omslutter oss slik med menneskelige fellesnevnere, i form av ekspressive, visuelle strukturer.

Ragnhild Monsen  (f. 1948) er utdannet ved Statens lærerskole i forming ( 1973 – 76 ), i billedvev under Maria Koppen. I perioden 1976- 80  assistent for tekstilkunstner Synnøve Anker Aurdal.

Monsen jobber i hovedsak med billedvev,og er en tradisjonsbærer såvel som en av våre mest sentrale tekstilkunstnere, Kunstneren har en lang merittliste med store utsmykkingsoppdrag, betydelige separatutstillinger og installasjoner både innenfor rom og i natur. Det 3×11 meter høye billedvevteppet Universet innenfor som henger i foajeen på Rikshospitalet i Oslo, er et av hennes mest kjente verker. I 1997 ble hun, som den første tekstilkunstneren, invitert til festspillutstiller i Bergen.

Visuell video CV HER

Kunstnerens nettside HER

Galleriets nettside HER