Ellem Karin Mæhlum – Icescapes II – Skien kunstforening 06.11-11-12

Grafikkutstillingen Icescapes II av Ellen Karin Mæhlum er et resultat av hennes mange arbeidsreiser til Svalbard og Grønland. Naturen i Arktis er sårbar og klimaendringene der er dramatiske. Arktis varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten av verden, og ifølge forskere er sommerisen om noen tiår helt borte. Smelting av breer og sjøis i Arktis, permafrost som tiner, hetebølge og skogbranner i Sibir henger sammen og skyldes den ekstreme oppvarmingen i nord.

I 2018/2019 ble Mæhlum invitert av The Queen Sonja Print Award (QSPA) til et residensopphold på Artica Svalbards grafikkverksted i Longyearbyen. Temaet for hennes arbeidet der ble nettopp is og issmelting i Arktis. Isens ulike fysiske former – både i liten og stor målestokk – er motiv i utstillingen Icescapes II.

«Å få oppleve skjønnheten, kraften og i islandskapene er overveldende. Isen endrer seg kontinuerlig på grunn av strømninger, avsmeltning og lysforhold. Det er få som får oppleve disse ugjestmilde og nokså utilgjengelige Arktiske områdene. I utstillingen Icescapes II ønsker jeg å vise bruddstykker og glimt fra disse skjøre, unike og viktige polområdene. Jeg er interessert i om motivene gjennom den grafiske prosessen kan gi rom for nysgjerrighet og refleksjon over de dramatiske endringene som foregår i Arktis, og hva de kan innebære for våre omgivelser, sier hun».

Mæhlum har en utforskende holdning til grafikkens tekniske muligheter. Hun har eksperimentert, videreutviklet og tilført grafikken nye særegne og maleriske billeduttrykk. II Ibsenhuset presenterer hun nye monumentale arbeider på opptil 5 x 3 meter i tillegg til en serie etsninger i mindre formater.

www.ellenkarin.no

https://titan.uio.no/geologi/2021/i-verkstedet-til-ellen-karin-maehlum-blir-vitenskap-til-kunst