Runa Boger og Jorunn Steffensen med To visuelle uttrykk – En samtale II Drøbak Kunstforening 21.04-07.05


Utstillingen vil fokusere på møtet mellom to forskjellige visuelle uttrykk og en dialog mellom to ulike kunstnerskap. Jorunn Steffensen og Runa Boger arbeider individuelt innenfor et felles prosjekt der abstraksjon og farger står sentralt. Deres billedspråk er høyst ulikt og de arbeider med forskjellige materialer og metoder. Steffensen arbeider med maleri og tegning. Boger arbeider med tekstilcollage og stofftrykk.

Jorunn Steffensens prosjekt er en kontinuerlig undersøkelse, fordypning og bearbeiding av eget billeduttrykk. Steffensen er opptatt av fargens energi og langsomme oppbygning, lag på lag, strøk for strøk. Hun søker fordypning i farge og komposisjon og arbeider ofte i serier med ulik problematikk. Det er komposisjonen og summen av den indre spenningen som finner sitt uttrykk og gir kunstverket innhold.

Runa Boger arbeider med materialbasert kunst – tekstil collager. Arbeidet med abstrakte bilder skjer ut fra en tekstil tradisjon hvor formale undersøkelser av farge og geometriske former er bærende elementer. Boger er opptatt av gjenbruk og resirkulasjon og bruker ofte ull i kombinasjon med vegetabilske fibre. Det organiske og naturlig ustabile og den energien materialet tilfører verket er viktig.